ماموران و ضابطان قضایی در صورت تخلف رانندگان خودرو را با جرثقیل به پارکینگ منتقل می کنند. در مجله نوین امروز قصد داریم در رابطه با نحوه برخورد با این موضوع مهم بپردازیم. همراه ما باشید.

مطلب قبلی: آیا خسارت افت قیمت خودرو از طرف بیمه پرداخت می شود؟

حمل خودرو به پارکینگ

روزانه تعداد بسیاری از خودرو ها به دلایل مختلف از جمله تخلف رانندگان توسط ماموران اداره راهنمایی و رانندگی به پارکینگ منتقل می شوند. از طرفی توقف در محل های پارک ممنوع، پارک دوبل و … مهم ترین دلایل حمل اتومبیل با جرثقیل توسط ماموران راهنمایی و رانندگی است. حمل خودرو با جرثقیل در حضور مالک یا در نبود وی و همچنین حقوق قانونی رانندگان در این زمینه از مسائل بسیار مهم در ابعاد حقوقی این مسئله است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.

مطلب قبلی: در صورت مفقود شدن بیمه شخص ثالث چه باید کرد؟

قانون حمل خودرو به پارکینگ

بعضی اوقات با توجه به تخلفاتی که برخی از رانندگان مرتکب می‌شوند، ماموران و ضابطان قضایی اقدام به حمل و انتقال خودرو با جرثقیل به پارکینگ می‌کنند. در قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی می خوانیم:" در کلیه موارد قبل از حمل یا در حین حمل خودرو اگر مالک آن حاضر شود و تقاضا کند تا خودرو را به او تحویل داده شود ماموران مکلف اند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل دهند."
 

حمل خودرو به پارکینگ


مطلب قبلی: خاطری آسوده با بیمه سرقت خودرو

با توجه به قانون فوق ضابطان قضایی و ماموران راهنمایی و رانندگی حق انتقال خودرو به پارکینگ را در صورتی که صاحب خودرو قبل از حمل و یا در حین حمل خودرو با جرثقیل در محل حاضر شود، ندارند. همچنین در ادامه همین قانون گفته شده ماموران باید با رعایت اقدامات قانونی از قبیل دریافت مدارک شناسایی و مالکیت خودرو و جریمه متخلف، خودرو را به مالک تحویل دهند.

مطلب قبلی: آیا تخفیف بیمه ثالث قابل انتقال است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در صورتی که مالک در حین انتقال خودرو حاضر شود، ماموران موظف اند خودرو را به وی تحویل دهند یا انتقال خودرو شرایط خاصی دارد؟ در واقع در همه موارد باید خودرو به مالک تحویل داده شود یا خیر؟

مطلب قبلی: آیا تخفیف بیمه ثالث قابل انتقال است؟ (قسمت دوم)

توقیف خودرو توسط مامور طی چه شرایطی انجام می شود؟

موارد فوق به این معنا نیست که در زمان حمل خودرو با جرثقیل اگر صرفا مالک در صحنه حضور داشته باشد، ماموران موظف به تحویل خورو به مالک هستند. در واقع با وجود برخی از موارد و تخلفات، حضور یا عدم حضور مالک در زمان انتقال خودرو تفاوتی در انتقال خودرو ایجاد نخواهد کرد و این موضوع رابطه مستقیم با نوع تخلف دارد.

مطلب قبلی: اهمیت افزایش سقف تعهدات مالی در بیمه شخص ثالث چیست؟

در واقع باید توجه داشته باشید که فقط حضور مالک در زمان حمل خودرو با جرثقیل اهمیت ندارد و حضور شخص راننده در تمام موارد ماموران را به تحویل خورو به مالک موظف نمی کند و در تمام موارد صدق نمی‌کند. ماده 13 قانون رسیدگی به به تخلفات راهنمایی و رانندگی در این رابطه است. طبق این ماده حضور یا عدم حضور مالک در زمان انتقال خودرو در برخی از موارد و تخلفات تفاوتی در موضوع انتقال خودرو نمی‌کند.

برخی از این موارد و تخلفات به شرح زیر است:

  • سرعت غیر مجاز
  • سبقت غیر مجاز
  • و ...

در صورتی که راننده متخلف به دلایل فوق توسط پلیس راهنمایی و رانندگی متوقف شود، موضوع انتقال خودرو حتی در صورتی که مالک در زمان انتقال خودرو با جرثقیل حضور داشته باشد، تفاوتی نخواهد کرد و باز هم انتقال خودرو به پارکینگ انجام خواهد شد. قانون در بسیاری از موارد با پیش بینی تخلفات و جرائم رانندگان در حوزه های مختلف مقرر کرده است که خودرو باید در موارد خاص متوقف و به پارکینگ منتقل شود.

مطلب قبلی: هر آنچه که باید در مورد خسارت بیمه شخص ثالث بدانید!

برای مثال فرض کنید شخصی با خودرو ای که حامل مواد مخدر است توسط ماموران متوقف و بازداشت می شود و خودرو او به پارکینگ منتقل می شود. به دلیل محرز بودن تخلف انجام شده برای ماموران، آن ها این اجازه را خواهند داشت که خودرو را به پارکینگ منتقل کنند. هر چند که در این حالت راننده در محل حضور دارد اما این حضور هیچ تاثیری در صورت مسئله نخواهد داشت. بنابراین نباید از قانون چنین برداشتی داشت که در تمام موارد مامور راهنمایی و رانندگی، اجازه حمل خودروی خاطی را به پارکینگ نخواهد داشت.

مطلب قبلی: مراحل دریافت خسارت از بیمه بدنه

حمل خودرو با جرثقیل توسط پلیس

در رابطه با حمل خودرو با جرثقیل در صورتی که راننده جرثقیل بدون حضور مامور راهنمایی و رانندگی اقدام به حمل خودرو نماید، برای راننده جرثقیل مسئولیت قانونی ایجاد خواهد شد. در واقع به هیچ عنوان راننده جرثقیل حق انتقال و حمل خودرو به پارکینگ را بدون حضور مامور و به صرف تماس تلفنی یا هماهنگی های قبلی ندارد و این موضوع تخلف محسوب می شود.
 

حمل خودرو به پارکینگ


مطلب قبلی: مراحل دریافت خسارت از بیمه بدنه (قسمت دوم)

استعلام خودرو های منتقل شده به پارکینگ چگونه امکان پذیر است؟

سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۳۵۳ به منظور اطلاع رانندگان محترم از پارکینگ محل انتقال خودرو طراحی شده است. برای اطلاع از این مورد باید شماره پلاک خودرو خود را بدون حروف به سامانه مذکور پیامک کنید تا از پارکینگ مورد نظر مطلع شوید. در صورتی که خودرو شما به پارکینگ های اداره راهنمایی و رانندگی منتقل نشده باشد، پیامکی مبنی بر عدم انتقال خودرو مربوطه به پارکینگ برای شما ارسال خواهد شد. همچنین در صورت انتقال خودرو به پارکینگ توسط ماموران راهنمایی و رانندگی، نشانی و نام پارکینگ مربوطه برای شما ارسال خواهد شد.
 

حمل خودرو به پارکینگ


شما با اطلاع از محل پارکینگ و مراجعه به آن از مراحل ترخیص خودرو خود مطلع خواهید شد. توجه داشته باشید که تحویل مدارک شناسایی خودرو الزامی می باشد. همچنین طی مراحل اداری و قانونی برای ترخیص خودرو از پارکینگ باید نسبت به پرداخت جریمه هایی که از قبل ثبت شده نیز اقدام نمایید.

مطلب قبلی: سود مشارکت سال 1397 بیمه نوین، 19/55% اعلام شد