خسارات ناشی از تصادفات توسط بیمه بدنه خودرو پرداخت می شود. اما معمولا خسارتی که در تصادفات به خودرو وارد می شود دو نوع است که شامل خسارت های مستقیم و خسارت های غیر مستقیم می شود و به شرح زیر است:

خسارت های مستقیم: این نوع از خسارت به بدنه و تجهیزات خودرو وارد می شود.

تذکر: خسارت های مستقیم بعد از کسر فرانشیز به راننده پرداخت می شود.

خسارت های غیر مستقیم: ممکن است در بعضی از تصادفات، شدت خسارت آنقدر زیاد باشد که ارزش خودرو به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند.

امروز قصد داریم در رابطه با خسارت های غیر مستقیم صحبت کنیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا بیمه برای افت قیمت خودرو طی تصادفات، هزینه ای پرداخت می کند یا نه؟

مطلب مرتبط: در صورت مفقود شدن بیمه شخص ثالث چه باید کرد؟
 

خسارت افت قیمت خودرو


افت قیمت خودرو چگونه محاسبه می شود؟

فرمول یا مبنای مشخصی برای محاسبه افت قیمت خودرو وجود ندارد. مبلغ این افت قیمت تنها بر اساس عرف بازار مشخص می شود.  از طرفی محاسبه این موضوع وابسته به قطعه تعویضی یا رنگ شده نیز هست. در واقع به نسبت تعویض یا رنگ شدگی سقف، گلگیر، در عقب یا جلو، صندوق، کاپوت و … این مبلغ متفاوت خواهد بود. نکته قابل توجه این است که برای کارشناس دادگستری باید ثابت شود خسارت وارد شده به خودرو(خسارتی که موجب افت قیمت خودرو شده) فقط بابت این تصادف است و تصادف های قبلی نقشی در این افت قیمت ندارند.

مطلب مرتبط: خاطری آسوده با بیمه سرقت خودرو
 

خسارت افت قیمت خودرو


افت قیمت خودروهای داخلی و خارجی تا چند سال می باشد؟

خودرو های داخلی: معمولا به خودرو های داخلی ای که بیش از 7 سال عمر کرده اند، خسارت افت قیمت خودرو تعلق نمی گیرد.

خودرو های خارجی: به دلیل این خودرو ها بعد از 7 سال نیز ارزش و قیمت بالای خود را حفظ می کنند، در صورت بروز تصادف و ایجاد خسارت، مبلغ افت قیمت خودرو با نظر کارشناس همراه خواهد شد. میزان این مبلغ مشخص خواهد کرد که  آیا خسارت افت قیمت خودرو قابل مطالبه هست یا نه؟

مطلب مرتبط: آیا تخفیف بیمه ثالث قابل انتقال است؟

برای دریافت خسارت افت قیمت خودرو چه مدارکی لازم است؟

در صورتی که دو طرف حادثه برای مبلغ خسارت به توافق نرسند، شورای حل اختلاف به عنوان مرجع رسیدگی به این موضوع ورود خواهد کرد و شکایت راننده آسیب دیده را بررسی می کند. در ابتدا درخواست براورد افت قیمت خودرو بررسی و به شورای حل اختلاف تحویل داده می شود. در صورتی که مبلغ خسارت کمتر از 20 میلیون تومان باشد، اختلاف دو طرف در شورای حل اختلاف قابل رسیدگی خواهد بود. اما در صورتی که این مبلغ بیشتر از 20 میلیون تومان باشد، دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی به موضوع افت قیمت این مسئله را بررسی خواهد کرد.

کارشناس رسمی با براورد افت قیمت، ادامه روند این پرونده را انجام خواهد داد. در ادامه باید دادخواست شکایت از مقصر تحویل دادگاه شود.

کروکی تصادف مهم ترین مدرکی است که در این مبحث وجود دارد. به عنوان مثال در صورتی که مقصر حادثه اقدام به فرار کرده باشد و پلیس کروکی نکشیده باشد، این پرونده شورای حل اختلاف منتقل خواهد شد. کارشناس شورای حل اختلاف تنها بر اساس شواهد حادثه، اقدام به ترسیم کروکی خواهد کرد. بدیهی است این کروکی فاقد کیفیت مطلوب خواهد بود.

مطلب مرتبط: آیا تخفیف بیمه ثالث قابل انتقال است؟ (قسمت دوم)
 

خسارت افت قیمت خودرو


عکس برداری از خودرو قبل از مراجعه به تعمیرگاه

در صورتی که امکان بررسی خودرو قبل از مراجعه به تعمیرگاه توسط کارشناس شورای حل اختلاف وجود نداشت، حتما باید اقدام به عکس برداری از خودرو نمایید. دقت کنید که عکس ها از وضوح و کیفیت خوبی برخوردار باشند. همچنین غیر از این موضوع، به شرکت بیمه مراجعه کنید. مدراکی که شرکت بیمه برای دریافت خسارت شما جمع آوری کرده را تحویل بگیرید و این مدارک را به شورای حل اختلاف ارائه دهید.

عکس و گزارش کارشناس بیمه جز این مدارک خواهد بود. این مدارک شامل عکس و گزارش کارشناس بیمه است که به استناد آن می‌توانید برای دریافت خسارت افت قیمت در شورای حل اختلاف، اقدام کنید.

مطلب مرتبط: اهمیت افزایش سقف تعهدات مالی در بیمه شخص ثالث چیست؟

آیا بیمه خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت می‌کند؟

ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در رابطه با این موضوع می گوید کارشناس فنی باید میزان خسارت اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمت را مشخص کند. همچنین بر طبق ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هر کسی که به مال یا آبروی طرف دیگر خسارتی وارد کند باید آن را جبران کند. بنابراین خسارتی که بابت افت قیمت خودرو به وجود می آید. قابل مطالبه خواهد بود. موضوعی که اینجا به وجود خواهد آمد تعهد شرکت بیمه است. در واقع نظر قطعی برای تعهد شرکت بیمه در قبال پرداخت خسارت افت قیمت خودرو در این زمینه وجود ندارد. به صورت کلی مقصر حادثه موظف خواهد بود خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت کند و عرفا شرکت‌ های بیمه هزینه‌ای بابت خسارت افت قیمت پرداخت نمی‌کنند.

البته موارد مشابهی بوده که مقصر حادثه بعد از پرداخت خسارت به آسیب دیده، از شرکت بیمه شکایت کرده و خسارت دریافت کرده است. این موضوع با ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث مطابقت دارد. طبق این قانون شرکت بیمه موظف است خسارت های بدنی و مالی شخص ثالث را بپردازد. موضوع افت قیمت خودرو نیز از این قاعده مستثی نخواهد بود.

مطلب مرتبط: هر آنچه که باید در مورد خسارت بیمه شخص ثالث بدانید!
 

خسارت افت قیمت خودرو


نکات تکمیلی

بیمه نوین از خرداد ماه 1398 تغییراتی در پوشش افت قیمت خودرو داد که این موضوع به نفع بیمه گزار است. بیمه گر (شرکت بیمه نوین) با دریافت 25% از حق بیمه پایه، متعهد می شود، در زمان پرداخت خسارت، میزان 25% از خسارت ناخالص را به حساب خسارت خالص پرداختی واریز کند.

برای مثال فرض کنید مبلغ بیمه نامه خودرو شما در سال 1398، 1،000،000 تومان می باشد. شرکت بیمه نوین از شما 1،000،000 تومان به عنوان مبلغ پایه و 25% از این مبلغ (یعنی 250،000 تومان) را به عنوان پوشش افت قیمت خودرو از شما دریافت خواهد کرد. در واقع جمع پرداختی شما به شرکت بیمه نوین 1،250،000 تومان می باشد. حال در صورتی که شما مبلغ 10 میلیون تومان خسارت ببینید، بیمه نوین علاوه بر پرداخت مبلغ خسارت، 25% نیز بیشتر برای پوشش خسارت به حساب شما واریز خواهد کرد. بنابراین مبلغ دریافتی شما 12،500،000 تومان خواهد بود.

خسارت ها به دو دسته خالص و ناخالص تقسیم می شوند. خسارت های ناخالص مبالغی مثل فرانشیز، پرداخت حق بیمه کمتر از مقدار واقعی و ... می باشد. حال فرض کنید خودرو شما 10 میلیون آسیب دیده است و بابت خسارت های ناخالص 10% از این مبلغ کسر خواهد شد و مبلغ 9 میلیون تومان به عنوان خسارت خالص شما پرداخت می شود. البته دقت کنید که پوشش افت قیمت اصلا به خسارت خالص ارتباطی ندارد و 25% از خسارت ناخالص را پوشش می دهد. در واقع دریافتی شما از بیمه بابت افت قیمت مبلغ 2،500،000 تومان خواهد بود.

نکته مهم بعدی این است که در خسارت های ثالث به هیچ وجه عنوان مبلغی به عنوان خسارت افت قیمت پرداخت نمی شود. حال در صورتی که خودرو شما فقط دارای بیمه بدنه و خودرو طرف مقابل حادثه فقط دارای بیمه ثالث باشد، پیشنهاد می شود خسارت شما از طریق بیمه شخص ثالث و خسارت افت قیمت از طریق بیمه بدنه جبران گردد. البته شما می توانید به صورت عادی خسارت خودرو خود را بیمه بدنه و خسارت افت قیمت را از طریق شکایت پیگیری کنید. در واقع شما با شکایت از طرف مقصر حادثه درگیر یک روند قانونی وقت گیر خواهید شد که پیشنهاد میدهیم از همان پیشنهاد اول استفاده کنید.

مطلب مرتبط: در رابطه با فرانشیز بیمه چه می دانید؟

خرید بیمه نامه به صورت آنلاین

شما می توانید به صورت آنلاین بیمه مورد نظر خود را از ما تهیه کنید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید. ما از انتخاب تا مشاوره برای خرید آنلاین بیمه نامه همراه شما هستیم.

مطلب مرتبط: بررسی تخصصی بیمه بدنه و کارت طلایی