بیمه نوین | نمایندگی گرم آبی

مستندات نمایندگان

  • توانگری مالی

نسبت توانگری شرکت های بیمه در سال های 1391 لغایت 1398

  • بیمه های اشخاص

دستور العمل صدور بیمه های عمر و سرمایه گذاری

شماره تماس همکاران مديريت اشخاص انفرادي

فرم درخواست الحاقیه تغییرات بیمه هاي عمر انفرادی

پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی

شرایط اختصاصی پوشش حوادث

شرایط اختصاصی پوشش بیماری های خاص تکمیلی

شرایط اختصاصی پوشش امراض خاص

پیشنهاد صدور بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

فرم درخواست ابطال / بازخرید بیمه نامه عمر انفرادی

پیشنهاد بیمه عمر و پس انداز مشترک

فرم درخواست وام به اعتبار اندوخته بیمه نامه عمر انفرادي

فرم اعلام خسارت بیمه هاي اشخاص انفرادي

فرم تغییر بیمه گذار (مالک)

فرم گواهی سلامت بیمه شدگان بیمه نامه عمر انفرادي (ویژه بیمه نامه هاي تعلیقی)

فرم درخواست فك وام

شرایط اختصاصی پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه و پرداخت مستمری از کارافتادگی

فرم درخواست انتقال اندوخته بیمه نامه

تفويض اختيار برداشت از اندوخته بيمه عمر و سرمايهگذاري در طرح ستايش نوين

دستورالعمل استفاده از پوشش درمان تکمیلی بیمه شدگان بیمه های عمرو سرمایه گذاری(طرح شایگان)

  • بیمه های آتش سوزی

پیشنهاد بیمه آتش سوزی واحدهای اداری، تجاری و انبارها

پیشنهاد بیمه آتش سوزی واحدهای صنعتی

پیشنهاد بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی

فرم بازدید اولیه غیر صنعتی واحدهاي تجاري - فروشگاه

فرم بازدید اولیه صنعتی کارخانجات

  • بیمه های مسئولیت

فرم درخواست الحاقیه بیمه هاي اموال و مسئولیت

نکات و شرایط خصوصی مربوط به بیمه نامه های مسئولیت

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت حرفه اى مهندسان طراح، محاسب و ناظر ساختمان

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران پروژه هاى عمرانى در قبال اشخاص ثالث

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه اى پزشکان

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه اى پیراپزشکان

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای سردفتران اسناد رسمی

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی شرکتهای نصب/ تست سیستم گازسوز خودرو

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی شهرداري در قبال شهروندان

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران تالارها و رستوران ها در قبال مراجعان و مشتریان

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران تعمیرگاههاي مجاز خودرو در قبال مراجعان

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازي در قبال مراجعه کنندگان

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز آموزشی

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیر/هیأت مدیره مجتمع هاي مسکونی یا اداري در قبال ساکنان، مراجعان و اشخاص ثالث

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی (بیمارستان ها، کلینیک ها و درمانگاه ها)

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزى، انفجار و ترکیدگی لوله آب در برابر اشخاص ثالث (واحدهاى مسکونى و تجارى)

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی نصاب آسانسور

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنى دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنى برگزارکنندگان نمایشگاه در قبال اشخاص ثالث

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا در قبال استفاده کنندگان و اشخاص ثالث

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنى دارندگان ماشین آلات راهسازى، کشاورزى و ساختمانى

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنى کارفرما در قبال کارکنان ساختمانى

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنى کارفرما در قبال کارکنان پروژه هاى عمرانى

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنى کارفرما در قبال کارکنان واحدهاى صنعتى، تولیدى و خدماتى

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل بین المللى

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارگینگ هاى مکانیزه در قبال مراجعان

پرسشنامه و پیشنهاد مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنى سالن هاى همایش

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نامه مسئولیت مدنى در قبال اشخاص ثالث

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی نصابان و نگهدارندگان تابلوهاي تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنى مدیران واحدهاى اقامتى

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنى مدیران و مربیان مهدهاي کودك

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنى مدیران مجموع ههاي ورزشی در قبال ورزشکاران و مراجعان

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران سالن هاى سینما و تئاتر

پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران تورهاي گردشگري

شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان

  • بیمه های اتومبیل

پیشنهاد بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی

درخواست صدور بيمه نامه خودرو بصورت كسر از حقوق

فرم استفاده از مزایای تفاهم نامه بیمه خودروكاركنان بانك ملي ایران بصورت كسر از حقوق

پیشنهاد بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و بیمه حوادث راننده