برای خرید بیمه نامه های بدنه، شخص ثالث و آتش سوزی همراه با تخفیف های ویژه، فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید:

1- 50،000 هزار تومان تخفیف ویژه خرید بیمه نامه های بدنه و شخص ثالث :  کد تخفیف Novin-car98
2- 50% تخفیف ویژه خرید بیمه نامه آتش سوزی : کد تخفیف Novin-fire98

جهت خرید بیمه نامه ها به صفحات فوق مراجعه و هنگام خرید از کد های تخفیف مشخص شده استفاده کنید.