فرض کنید شما با خودرو لوکس خود با ماشین دیگری تصادف می کنید، در این صورت چه مقدار از خسارت شما، توسط بیمه شخص ثالث مقصر حادثه پرداخت خواهد شد؟ تعریف خودروی متعارف و نامتعارف چیست؟ در صورتی که هر میزان خسارت به خودروهای لوکس وارد شود به عهده‌ی راننده مقصر حادثه خواهد بود؟ اگر شما با خودرو لوکس خود تصادف کنید و مقصر حادثه باشید، خسارت شما را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ در این مطلب سعی داریم به صورت خلاصه و ساده به تمام این سوالات پاسخ دهیم.

منظور از خودروی متعارف و نامتعارف چیست؟

در صورتی که ارزش روز خودرو سواری در زمان وقوع حادثه، معادل ۵۰% سقف تعهدات بدنی كه در ابتدای هر سال اعلام می شود باشد، آن خودرو را متعارف گویند و در صورتی که بالاتر از 50% باشد، آن خودرو را نامتعارف گویند. گفتنی است منظور از تعهدات بدنی همان دیه فرد است که در مبحث خودرو، مبلغ دیه در ماه های حرام مورد بحث است. برای مثال مبلغ دیه سال 1398 در ماه های حرام، 360 میلیون تومان است. بنابراین در صورتی که خودرو سواری در زمان وقوع حادثه کمتر از 180 میلیون ارزش داشته باشد، آن را متعارف و در غیر اینصورت آن را نامتعارف خواهند گفت.

ضرورت بیمه بدنه برای خودروهای لوکس

بررسی بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه

بیمه بدنه

بیمه بدنه شامل پوشش های اصلی و اضافی می شود که در مطلبی تحت عنوان " بررسی تخصصی بیمه بدنه و کارت طلایی " به بررسی کامل آن پرداخته ایم. یکی از پوشش های اصلی بیمه بدنه، پوشش حادثه می باشد. فرض کنید شما با خودرو لوکس خود (خودرو نامتعارف) با یک خودرو پراید (خودرو متعارف) تصادف می کنید. حال فرض کنید راننده پراید مقصر حادثه است و ماشین شما نیز خسارتی معادل 30 میلیون تومان دیده است. در این صورت بخشی از این مبلغ توسط بیمه نامه خودرو پراید پرداخت خواهد شد و در صورتی که خودرو شما دارای بیمه نامه بدنه باشد، الباقی خسارت شما نیز از طرف بیمه پرداخت خواهد شد. البته در صورتی که خودرو شما دارای بیمه بدنه باشد و با خودرو خود دچار حادثه شوید(مسبب حادثه خود شما باشید)، خسارت شما در این صورت نیز پرداخت خواهد شد. در پایان این بخش به دو نکته مهم توجه کنید:

  1. در صورتی که به دلیل نوسانات قیمت، مبلغ خودرو شما افزایش داشته است، حتما الحاقیه بیمه را بپردازید. در صورت عدم پرداخت و وقوع حادثه، مبلغ کمتری نسبت به خسارت اصلی به شما پرداخت خواهد شد.
  2. توجه داشته باشید در صورتی که خودرو شما دارای بیمه بدنه باشد و موارد فوق اتفاقات افتد، در این صورت خسارت شما پرداخت خواهد شد. بنابراین در صورتی که خودرو شما دارای بیمه شخص ثالث باشد، در این مواقع شرکت بیمه ملزم به پرداخت خسارت شما نخواهد بود و فقط خسارت خودرو مقابل را پرداخت خواهد کرد.

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث شامل پوشش های زیر می باشد:
پوشش جانی : در صورتی که شما با فرد دیگری تصادف کنید، در این صورت بیمه شخص ثالث خسارت جانی طرف مقابل را خواهد پرداخت.

پوشش مالی : در صورتی که شما با شخص دیگری تصادف کنید، در این صورت بیمه شخص ثالث خسارت مالی طرف مقابل را پرداخت خواهد کرد.

پوشش حوادث راننده : در صورتی که خودرو شما بیمه شخص ثالث باشد و حادثه ای برای شما پیش بیاید، در این صورت بیمه خسارت وارده به شما را خواهد پرداخت.

سخن پایانی

امروزه با توجه به قیمت سرسام آور وسایل نقلیه، داشتن بیمه بدنه یک الزام می باشد. جشنواره تابستان با نوین فرصت مناسبی است تا نسبت به خرید بیمه بدنه با 60% تخفیف اقدام نمایید.