بیمه حوادث زیر مجموعه بیمه اشخاص است و شامل دو بخش بیمه حوادث انفرادی و گروهی می شود. امروز قصد داریم به بررسی بیمه حوادث انفرادی بپردازیم. در صورتی که هر نوع حادثه ای در هر ساعت از شبانه روز و در حین انجام هر کاری برای بیمه گذار اتفاق افتد، مطابق بیمه نامه، فرد تحت پوشش حوادث رخ داده خواهد بود. جشنواره تابستان با نوین فرصت مناسبی است تا 30% تخفیف ویژه بیمه نامه حوادث انفرادی دریافت کنید. البته 4 بیمه نامه دیگر نیز در این جشنواره مشمول تخفیف هستند و فرصت طلایی برای تهیه آن ها وجود دارد.

پوشش های اصلی بیمه حوادث انفرادی

بیمه نامه حوادث انفرادی به صورت سالانه صادر می شود و مبلغ آن نسبت به بقیه حق بیمه ها بسیار پایین تر است. مهم ترین حوادثی که تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی است، به شرح زیر است:

 • بخار
 • گزیدگی
 • تأثیر گاز
 • سوختگی
 • غرق شدن
 • مسمومیت
 • برق‌گرفتگی
 • حمله حیوانات
 • سوانح رانندگی
 • سقوط از ارتفاع
 • موارد خورنده مانند اسید
 • اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه
 • ابتلا به بیماری‌هایی مثل هاری، کزاز و سیاه‌زخم

غرامت‌های اصلی بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث انفرادی شامل خطرات اصلی و اضافی می باشد. خطرات اصلی بر روی تمام بیمه نامه های حوادث انفرادی قرار دارد و خطرات اضافی در صورت تمایل بیمه‌گزار به بیمه‌نامه اضافه می‌شوند. خطرات اصلی بیمه حوادث انفرادی به شرح زیر است:

1- غرامت فوت

اگر بیمه گذار به هر دلیلی فوت گردد، شرکت بیمه موظف خواهد بود سرمایه فوت را به ذینفعان بیمه گذار پرداخت نماید.

2- سرمایه فوت و نقص عضو

یکی از عوامل تاثیر گذار در حق بیمه، مبلغ سرمایه فوت است که رابطه مستقیمی با توانایی مالی شرکت بیمه دارد. این مبلغ توسط بیمه گذار و هنگام عقد قرارداد تعیین می شود.

بیمه حوادث انفرادی مناسب چه افرادی است؟

3- غرامت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم کلی

در صورتی که بیمه گذار بر اثر حادثه دارای نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی شود، بیمه گر موظف است کل مبلغ سرمایه بیمه را به وی بپردازد. مواردی که در این دسته قرار می گیرند، عبارتند از:

 • قطع کامل نخاع
 • برداشتن فک پایین
 • از دست دادن هر دو پنجه پا
 • نابینایی کامل و دائم هر دو چشم
 • ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش
 • غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم جزئی
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو پا حداقل از مچ
 • از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو دست حداقل از مچ
 • از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست و یک پا حداقل از مچ

4- غرامت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی یا جزئی)

در صورتی که بیمه گذار به علت بروز یکی از حوادث تحت پوشش بیمه نامه، دارای کارافتادگی دائم شود، بیمه گر موظف است مطابق بیمه نامه سرمایه فوت و نقص عضو را به بیمه گذار پرداخت کند.

غرامت‌های فرعی بیمه حوادث انفرادی

ابتدا باید اشاره کنیم برای تهیه غرامت های فرعی، بیمه گذار باید در ابتدای خرید بیمه نامه، پوشش های فرعی را انتخاب و برای آن ها پول جداگانه ای پرداخت کند. در ادامه قصد داریم به بررسی پوشش های فرعی بیمه حوادث انفرادی بپردازیم.

بیمه حوادث انفرادی مناسب چه افرادی است؟

1- هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه

در صورتی که هنگام خرید بیمه حوادث انفرادی، پوشش فرعی هزینه های پزشکی ناشی از حادثه را نیز خریداری کنید، هزینه‌های درمانی و پزشکی بیمه‌گزار تا سقف مشخص ‌شده ای پرداخت خواهد شد. معمولا سقف پرداختی برای هزینه‌های پزشکی 10 تا 20 درصد سرمایه فوت است.

2- غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه

یکی از غرامت های فرعی بیمه حوادث انفرادی، غرامت روزانه عمومی ناشی از حادثه است. در صورتی که بیمه گذار این پوشش را تهیه کرده باشد و حادثه ای اتفاق افتد، در این حالت شرکت بیمه موظف به پرداخت غرامت به بیمه گذار است.

3- غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی

یکی دیگر از پوشش های فرعی بیمه حوادث انفرادی، غرامت روزانه بستری شدن در مراکز در مانی است. درواقع اگر برای بیمه گذار حادثه ای اتفاق افتاد و به همین دلیل فرد در بیمارستان بستری شود، شرکت بیمه ملزم به پرداخت غرامت خواهد شد.

سخن پایانی

بیمه حوادث انفرادی جز بیمه های ارزان قیمت اما بسیار کاربردی تقسیم بندی می شود. علاوه بر آن جشنواره تابستان با نوین نیز فرصت مناسبی است تا بیمه حوادث انفرادی را با 30% تخفیف طلایی تهیه کنید. البته در این جشنواره برای چند نوع بیمه نامه دیگر نیز تخفیفاتی وجود دارد که در مطلب "همراه با اقیانوس تخفیف در جشنواره تابستان با نوین" می توانید آن ها را مشاهده کنید. با توجه به فرصت محدود، همین امروز برای خرید بیمه نامه اقدام کنید. در صورتی که سوالی برای شما مطرح شده است، با ما تماس بگیرید.