مهم ترین نکته در انتخاب یک شرکت بیمه ای خوب چیست؟ مفهوم توانگری مالی به چه معناست؟ قاعدتا برای انتخاب هر چیزی به دنبال بهترین ها هستیم. انتخاب شرکت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما توجه به چه چیزی موجب خواهد شد، بهترین انتخاب را داشته باشیم؟ یکی از نکات مهم در انتخاب شرکت های بیمه ای، توجه به توانگری مالی آن شرکت است. سطح توانگری نشان دهنده این است که شرکت بیمه برای ایفای تعهداتی که از بیمه گذار قبول کرده است، توانایی کافی برای جبران را دارد یا خیر؟ در واقع میزان توانایی شرکت های بیمه ای در برابر انجام تهدات مالی را توانگری مالی گویند. هر چه این عدد بیشتر باشد، قاعدتا جایگاه آن شرکت بالاتر خواهد بود و توانایی بیشتری در پرداخت مطالبات مردم خواهد داشت.

سطوح مختلف توانگری مالی شرکت های بیمه

در حال حاظر 5 سطح مختلف در رابطه با توانگری مالی شرکت های بیمه در ایران وجود دارد. این سطوح توسط بیمه مرکزی تعیین و اعلام می شود. بدیهی است اگر شرکتی در سطح یک قرار داشته باشد، از نظر تواناییی مالی در سطح عالی قرار دارد. از طرفی هر چه این سطح کاهش پیدا کند، توانگری مالی شرکت ها ضعیف تر خواهد شد. سطوح توانگری مالی به شرح زیر است:

  • سطح یک

شرکت های موجود در این سطح دارای توانایی مالی بسیار عالی و قابل قبولی هستند. در واقع این شرکت ها در پرداخت مطالبات مردم کاملا موفق بوده اند. شرکت بیمه نوین در این سطح قرار دارد.

توانگری مالی شرکت بیمه، ضامن سرمایه شما
  • سطح دو

در صورتی که شرکتی در این سطح قرار داشته باشد باید برنامه ای جهت ارتقا وضعیت مالی خود داشته باشد. شرکت های موجود در این سطح وضعیت خوبی دارند و انجام تعهدات آن ها از 70% تا 100% است.

  • سطح سه

حدود 50% تا 70% تعهدات شرکت هایی که در سطح 3 قرار دارد انجام شده است. این شرکت ها باید علاوه بر بهتر کردن وضع مالی خود، افزایش سرمایه هم بدهند.

  • سطح چهار

شرکت های موجود در سطح چهار دارای وضعیت مالی بسیار ضعیفی هستند و کمتر از 50% تعهدات آن ها محقق شده است. این شرکت باید به سرعت به ترمیم مالی خود اقدام کنند و نسبت به افزایش سرمایه چاره ای بیندیشند. همچنین این شرکت ها ملزم به کاهش صدور بیمه نامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه گذاری در بخش های کم بازده هستند.

  • سطح پنج

در صورتی که شرکتی کمتر از 10% تعهدات خود را محقق کند، در این سطح قرار خواهد گرفت. همچنین بیمه مرکزی قادر به ابطال مجوز شرکت های سطح پنج خواهد بود.

 

توانگری مالی شرکت بیمه، ضامن سرمایه شما

 

سخن پایانی

قبل از خرید بیمه نامه به توانگری مالی شرکت های بیمه توجه کنید. هر چه توانگری مالی شرکت های بیمه در سطح بالاتری باشد، ضمانت مناسب تری برای سرمایه شما خواهد بود. در صورتی که سوالی برای شما مطرح شده، کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. با ما تماس بگیرید.