شرکت بیمه نوین نرخ سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه‌نامه‌های عمر انفرادی در سال ۱۳۹۹ را ۲۵.۵درصد اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی و بین‌الملل بیمه نوین، این شرکت در پایان سال مالی  ۱۳۹۹، نرخ سود قطعی ۲۵.۵ درصدی را برای بیمه‌نامه‌های عمر انفرادی خود محقق و در اندوخته بیمه‌نامه‌های بیمه‌گذاران خود در قالب سود مشارکت در منافع اعمال کرده است. 

بر اساس این گزارش، استمرار بیش از ۱۱ سال پرداخت سود مشارکت در منافع بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری یکی از اهدافی است که در شرکت بیمه نوین همواره مدّنظر بوده و تحقق یافته است. 

بیمه‌های زندگی بیمه نوین که سهم ۳۰ درصدی را در پرتفوی سه ماهه این شرکت به خود اختصاص داده، از جمله محصولاتی است که با استراتژی بینش کل‌نگر و توجه به دو بعد سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات بیمه‌ای بر اساس نیازهای روز بیمه‌گذاران طراحی شده و بنابراین هر ساله علاوه بر تحقق سود مشارکت در منافع بیمه‌های عمر، پوشش‌ها و طرح‌های بیمه‌ای آن نیز بازنگری می‌شوند. 

گفتنی است، تمامی اطلاعات بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری بیمه نوین از جمله نرخ هر ساله سود مشارکت در منافع در پایگاه تخصصی بیمه‌های زندگی این شرکت به آدرس https://life.novininsurance.com قابل مشاهده است.