بیمه نوین در حال حاضر در آران و بیدگل ، کاشان و نوش آباد سرویس‌دهی می‌کند .