ارسال سفارش‌ها از طریق پیک انجام شده و پرداخت هزینه ارسال بر عهده بیمه نوین است.