شرکت بیمه نوین چک ۱۳ میلیارد ریالی خسارت دیه شهروند شیرازی که در حادثه رانندگی مصدوم شده بود را به خانواده وی تقدیم کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، محمدتقی آرام‌فر؛ رئیس اداره خسارت بدنی بیمه‌های اتومبیل این شرکت ضمن عیادت از مصدوم حادثه رانندگی، چک خسارت تعدد دیه را که ۴۸۳/۵۶۰ درصد دیه کامل و برابر با ۱۲.۹۲۱.۹۶۴.۹۲۳ ریال بود را به پدر وی تحویل داد.

آرام‌فر با اشاره به اینکه تصادفات رانندگی موضوعی چند وجهی در جامعه است خاطرنشان کرد: متأسفانه تبعات و هزینه‌های انسانی و اقتصادی تصادفات جاده‌ای در کشور ما بسیار بالاست و قبول و ایفای بسیاری از این تعهدات خارج از عهده اشخاص حقیقی است که در این بین شرکت‌های بیمه بخش بزرگی از جبران مادی را به عنوان پشتیبان بر عهده دارند.

وی در ادامه افزود: پرداخت این مبالغ به عنوان وظیفه ذاتی شرکت‌های بیمه در هنگام حوادث تلخ این چنینی می‌تواند پیامدهای منفی و آسیب‌های اجتماعی پس از آن را تا حدی کاهش داده و بیمه نوین نیز با تکیه بر همین اصول تلاش دارد در فرآیند بررسی و پرداخت خسارت در این حوزه سرعت، دقت و صحت را سرلوحه کاری خود قرار دهد.