در جشنواره عیدانه بیمه نوین که از عید قربان تا عید غدیر برقرار است، تخفیف‌هایی به شرح زیر، روی بیمه‌نامه های مختلف اعمال می‌شود: 

 • بیمه بدنه اتومبیل برای خودروهای سواری با ارزشی بین 100 میلیون تا 300 میلون تومان : 60% 
 • بیمه بدنه اتومبیل برای خودروهای سواری با ارزشی بین 300 میلیون تومان تا 3 میلیارد تومان : 80% 
 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی : 50 % 
 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی: 50% 
 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان صنعتی، خدماتی، بازرگانی : 50% 
 • بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان: 40% 
 • بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان: 40% 
 • بیمه حوادث انفرادی: 30% 
 • بیمه مسافرتی: 10% 
 • بیمه آتش‌سوزی مسکونی: 55% 
 • بیمه آتش‌سوزی صنعتی: 50% 
 • بیمه آتش‌سوزی غیرصنعتی: 50% 
 • بیمه باربری  : 20% 

برای خرید و استفاده از تخفیف‌های این جشنواره می‌توانید به بخش فروش الکترونیکی بیمه ‌نامه (فروشگاه) مراجعه کرده یا با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید. 
فرصت‌ها به راحتی از دست می‌روند.