سلام دوستان عزیز نوینی
این هفته در مورد سود مشارکت در منافع در بیمه های عمر و سرمایه گذاری صحبت خواهیم کرد. به طور کلی سود در بیمه های عمر به دو دسته:
سود تضمینی و مشارکت در منافع تقسیم می شود.
سود تضمینی همان سودی است که از طرف بیمه مرکزی تضمین شده و شرکت موظف به پرداخت آن تحت هر شرایطی برای دو سال اول 16% دو سال دوم 13% و تا پایان بیمه نامه 10% هستند.
همچنین شرکت های بیمه طبق آئینامه 68 بیمه مرکزی موظف هستند علاوه بر سود تضمینی پول های بیمه گذاران را در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری کرده و سود آن را هر ساله تحت عنوان سود مشارکت در منافع به بیمه گذاران پرداخت نمایند.
ضمنا شرکت ها موظف هستند به صورت شفاف و هر ساله سود را اعلام و به مشتری پرداخت نمایند.
دانستن اطلاعات بیمه ای حق شماست.
پس با ما همراه باشید.