سلام دوستان عزیز نوینی

در مواردی که شما مقصر حادثه هستید و یا حتی زمانی که مقصر حادثه فرار کرده و یا مشخص نیست و از همه مهم تر زمانی که خسارت وارده بیش از سقف تعهدات مالی ثالث مقصر حادثه است بیمه بدنه خسارت شما را پرداخت خواهد کرد.
پوشش های بیمه بدنه در بیمه نوین به سه دسته کلی تقسیم می شوند : پوشش های اصلی و اضافی و طرح کاملا رایگان اتوپلاس بیمه نوین که در صورت تمایل می توانید انها را تهیه نمایید.
پوشش های اصلی بیمه بدنه عبارتند از : سرقت کلی که در صورت سرقت کل خودرو به صورت یکجا به شما خسارت پرداخت می شود، پوشش حادثه که خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت می نماید و پوشش آتش سوزی که خسارت ناشی از آتش گرفتن خودرو برخورد صاعقه و انفجار خودرو تحت پوشش قرار می دهند.
در رابطه باپوشش های اضافی بیمه بدنه و طرح اتوپلاس بیمه نوین جداگانه توضیح خواهیم داد.