پوشش های تکمیلی امراض خاص در بیمه عمر نوین برای تمامی افراد 1 تا 60 سال قابل ارائه است. مبلغ این پوشش از 10% تا 50% سرمایه فوت به هر علت در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری نوین می باشد.

چه بیماری هایی در سال های گذشته تحت پوشش بیمه نامه عمر نوین بوده اند؟


طی چند سال گذشته بیماری های زیر تحت پوشش این بیمه نامه بوده اند:
•  سـکته قلبـی
•  سـکته مغـزی
•  جراحـی عـروق قلبـی
•  انواع سـرطان
•  پیونـد اعضـای اصلـی بـدن (شـامل قلـب، ریـه، کبـد، کلیـه، مغـز اسـتخوان)

نکته: در اردیبهشت ماه 1399، ۱۱ پوشش جدید به موارد فوق اضافه شده است.


پوشش های جدید شامل چه مواردی است؟


•  اعمال جراحی قلب
•  ام اس
•  هپاتیت بی و سی
•  آلزایمر
•  پارکینسون
•  دیالیز بعلت نارسائی کلیوی
•  نابینایی کامل بدلیل بیماری
•  ناشنوائی کامل
•  کما
•  مننژیت
•  عفونت HIV


بیمه نوین پوششی برای بیماری کرونا دارد؟


با توجه به شیوع این بیماری، شرکت بیمه نوین در راستای مسئولیت اجتماعی خویش اقدام به اضافه نمودن پوشش بیماری کرونا به پوشش های امراض خاص نموده است. بر این اساس بیمه شده در صورت ابتلا به بیماری کرونا، تا سقف مبلغ 5 میلیون تومان به صورت غرامت دریافت خواهد کرد.


چگونه این پوشش ها را خریداری کنیم؟


تمامی موارد گفته شده به عنوان پوشش امراض خاص تکمیلی در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین است. بدیهی است جهت استفاده از این پوشش ها، باید نسبت به تهیه بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری نوین اقدام فرمایید. 


سقف تعهدات بیمه نوین برای این پوشش ها چقدر است؟


بیمه نوین برای هر یک از این پوشش ها متعهد می شود مبلغ 50 میلیون تومان و جمعا مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به صورت غرامت به بیمه شده بپردازد. (حتی در صورت معالجه بیمه شده در بیمارستان های دولتی)
همانطور که اشاره شد، بیمه نوین برای بیماری کرونا نیز مبلغ 5 میلیون تومان را به بیمه شده پرداخت خواهد کرد.

سخن پایانی

با توجه به اهمیت این موضوع در پایان از شما دعوت می کنیم به مطالعه مقالات زیر بپردازید: